Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 356
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 376
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 377
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 365
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 388
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 383
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 367
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 397
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 394
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 419
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 380
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 437
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 435
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 477
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 482
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 555
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 536
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 544
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 589
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 588
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 524
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 543
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 598
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 576
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 559
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 553
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 572
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 612
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 634
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 627
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 615
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 653
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 639
34 przetarg na system 749
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 562
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 711
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 648
38 Dostawa systemu informatycznego 782
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 832