Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 292
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 308
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 295
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 282
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 311
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 318
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 306
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 324
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 330
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 345
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 319
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 362
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 374
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 389
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 415
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 474
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 458
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 466
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 522
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 510
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 462
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 482
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 526
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 508
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 496
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 496
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 501
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 535
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 574
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 552
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 543
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 586
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 579
34 przetarg na system 687
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 506
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 644
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 590
38 Dostawa systemu informatycznego 727
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 763