Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 264
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 293
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 277
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 265
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 295
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 296
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 289
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 306
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 310
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 326
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 300
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 347
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 360
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 370
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 399
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 458
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 440
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 447
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 500
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 491
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 438
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 466
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 504
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 494
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 475
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 479
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 486
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 519
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 556
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 530
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 527
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 569
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 556
34 przetarg na system 666
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 487
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 626
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 575
38 Dostawa systemu informatycznego 712
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 743