Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 304
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 319
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 310
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 299
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 331
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 331
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 316
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 337
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 342
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 354
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 331
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 372
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 384
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 397
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 425
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 490
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 475
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 480
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 533
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 525
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 471
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 490
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 542
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 517
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 505
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 504
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 509
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 556
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 584
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 568
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 559
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 594
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 587
34 przetarg na system 697
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 517
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 659
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 600
38 Dostawa systemu informatycznego 736
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 782