Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 298
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 315
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 304
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 291
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 322
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 325
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 312
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 330
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 338
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 350
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 324
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 367
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 379
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 394
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 419
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 484
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 469
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 472
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 526
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 518
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 468
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 487
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 535
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 514
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 502
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 500
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 505
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 550
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 579
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 562
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 554
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 591
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 584
34 przetarg na system 693
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 512
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 653
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 595
38 Dostawa systemu informatycznego 731
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 775