Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 294
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 312
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 299
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 286
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 318
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 322
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 309
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 327
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 335
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 347
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 320
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 364
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 376
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 392
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 416
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 477
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 464
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 467
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 524
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 515
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 465
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 485
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 531
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 510
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 498
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 498
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 503
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 539
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 576
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 554
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 549
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 588
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 582
34 przetarg na system 689
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 509
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 646
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 592
38 Dostawa systemu informatycznego 729
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 765