Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 647
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 633
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 633
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 660
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 628
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 653
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 636
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 652
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 637
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 662
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 637
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 745
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 694
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 730
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 738
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 789
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 768
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 784
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 849
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 846
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 761
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 817
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 858
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 818
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 814
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 823
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 832
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 847
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 900
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 923
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 847
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 900
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 839
34 przetarg na system 1009
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 803
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 926
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 937
38 Dostawa systemu informatycznego 1031
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 1064