Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 184
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 210
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 204
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 180
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 205
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 212
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 215
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 226
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 227
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 243
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 232
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 273
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 293
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 291
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 329
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 374
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 358
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 373
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 421
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 406
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 368
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 394
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 425
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 421
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 396
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 400
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 410
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 441
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 486
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 450
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 452
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 491
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 485
34 przetarg na system 589
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 409
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 550
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 512
38 Dostawa systemu informatycznego 639
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 667