Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 497
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 507
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 514
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 484
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 506
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 525
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 511
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 523
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 518
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 552
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 518
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 554
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 574
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 612
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 613
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 676
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 641
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 667
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 735
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 728
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 646
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 670
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 738
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 699
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 701
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 679
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 721
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 730
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 770
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 763
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 734
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 759
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 744
34 przetarg na system 878
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 692
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 819
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 777
38 Dostawa systemu informatycznego 921
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 956