Przetargi aktualne

Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 267
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 295
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 280
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 268
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 299
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 301
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 292
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 310
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 314
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 328
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 302
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 351
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 364
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 372
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 402
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 462
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 443
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 451
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 504
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 493
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 441
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 468
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 508
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 496
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 478
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 481
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 489
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 522
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 559
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 535
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 529
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 572
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 560
34 przetarg na system 670
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 491
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 628
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 579
38 Dostawa systemu informatycznego 714
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 746