Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 401
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 418
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 419
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 401
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 422
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 430
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 408
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 442
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 434
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 455
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 421
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 479
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 479
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 522
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 525
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 593
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 570
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 577
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 636
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 626
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 568
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 590
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 638
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 615
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 606
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 593
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 623
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 651
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 675
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 673
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 653
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 689
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 673
34 przetarg na system 782
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 595
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 743
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 694
38 Dostawa systemu informatycznego 830
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 865