Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 231
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 255
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 244
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 232
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 261
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 266
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 260
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 275
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 278
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 296
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 272
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 317
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 332
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 340
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 369
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 426
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 409
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 416
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 467
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 458
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 409
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 437
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 473
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 466
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 445
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 449
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 456
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 490
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 526
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 499
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 499
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 540
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 527
34 przetarg na system 636
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 455
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 598
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 548
38 Dostawa systemu informatycznego 683
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 713