Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 190
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 218
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 209
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 188
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 213
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 226
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 224
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 232
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 235
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 248
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 238
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 279
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 298
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 300
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 334
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 382
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 367
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 380
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 428
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 414
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 374
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 401
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 433
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 430
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 403
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 405
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 415
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 449
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 493
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 458
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 459
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 499
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 490
34 przetarg na system 594
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 415
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 557
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 517
38 Dostawa systemu informatycznego 645
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 673