Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 273
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 304
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 287
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 277
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 308
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 310
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 301
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 319
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 325
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 338
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 311
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 358
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 370
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 381
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 410
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 470
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 450
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 457
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 515
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 500
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 452
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 477
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 519
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 503
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 491
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 489
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 496
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 531
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 567
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 547
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 536
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 580
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 570
34 przetarg na system 681
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 501
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 638
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 585
38 Dostawa systemu informatycznego 721
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 757