Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 309
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 324
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 317
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 307
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 335
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 334
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 321
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 343
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 347
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 359
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 336
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 377
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 389
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 400
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 430
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 497
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 483
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 487
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 538
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 532
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 476
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 495
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 549
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 521
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 511
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 510
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 515
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 561
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 589
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 575
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 565
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 597
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 593
34 przetarg na system 703
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 522
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 666
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 605
38 Dostawa systemu informatycznego 741
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 785