Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 181
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 207
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 200
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 175
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 201
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 205
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 213
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 223
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 223
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 240
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 228
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 272
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 291
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 286
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 327
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 371
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 354
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 370
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 418
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 402
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 364
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 391
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 422
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 418
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 393
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 397
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 407
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 438
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 484
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 446
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 447
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 489
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 482
34 przetarg na system 584
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 407
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 546
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 510
38 Dostawa systemu informatycznego 635
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 663