Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 271
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 301
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 283
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 275
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 306
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 303
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 297
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 316
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 320
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 332
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 306
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 354
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 367
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 376
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 407
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 467
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 444
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 454
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 509
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 496
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 445
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 473
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 513
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 501
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 485
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 486
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 494
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 528
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 563
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 540
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 533
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 578
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 566
34 przetarg na system 674
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 497
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 633
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 583
38 Dostawa systemu informatycznego 718
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 753