Przetargi aktualne


1 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD w Jeleniej Górze 438
2 Wybór oferty - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 455
3 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 454
4 Unieważnienie - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 428
5 Unieważnienie postępowania ofertowego - klimatyzacja w WORD Jelenia Góra OT w Głogowie 454
6 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego dla WORD w Jeleniej Górze do przeprowadzenia egzaminów na kat. B+E 467
7 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku - belki drewniane 449
8 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach WORD w Jeleniej Górze Oddział Terenowy w GŁOGOWIE 476
9 Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 464
10 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 487
11 Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia WORD w Jeleniej Górze 463
12 Rozstrzygnięcie - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 507
13 Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w siedzibie WORD 517
14 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku 557
15 Rozstrzygnięcie - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 560
16 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 623
17 Zawiadomienie o wyborze: Produkcja oraz emisja programów ofertą sponsorską i spotów reklamowych... 594
18 Zapytanie ofertowe - konserwacja i eksploatacja oświetlenia placu manewrowego 614
19 SIWZ dot. Świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 678
20 Zapytanie ofertowe - Produkcja oraz emisja programów objętych ofertą sponsorską i spotów reklamowych 670
21 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie ubezpieczenia 594
22 Wybór wykonawcy w zamówieniu na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 615
23 Zapytanie ofertowe - świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego na rok 2016 679
24 Rozstrzygnięcie - zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 647
25 Odpowiedzi do zapytania ofertowego dot.: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów WORD 644
26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD 625
27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów WORD - SIWZ 664
28 Odpowiedzi do zapytania ofertowego NR PP-FZ/17/15 dot. świadczenia usług ochrony i mienia WORD i DSDiK 684
29 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług ochrony osób i mienia WORD i DSDiK 709
30 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego 706
31 Informacje o zmianie treści SIWZ dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 682
32 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 6.10.2015 711
33 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego z dnia 5.10.2015 699
34 przetarg na system 821
35 SIWZ z dnia 2.10.2015 632
36 Uniewazneinei przetargu na zakup oprogramowania 771
37 odpowiedzi do przetargu dot. systemu informatycznego 719
38 Dostawa systemu informatycznego 866
39 przetarg na montaż systemu monitorującego przebierg egzaminu 905