Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści dokumentów biuletynu lub też do listy zawierającej szereg dokumentów z informacjami.
Aby wyświetlić treść informacji publicznej należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wystąpienia wielu dokumentów, wybrać go z wyświetlonej listy.

Na treść dokumentu składają się:
  • tytuł dokumentu,
  • nazwa działu i poyzcji menu,
  • informacja o redaktorze publikującym treść wraz z informacją o czasie jej opublikowania,
  • treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego zdjęciami,
  • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
  • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym z jakiego powodu dokonano poprawek w treści dokumentu lub o jakie informacje został on uzupełniony,
  • informacja o liczbie wyświetleń dokumentu,

Pliki do pobrania umiejscowione są w dolnej części podstrony. Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnego oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z darmowych przeglądarek plików typu: *.doc, *.rtf, *.pdf, *.xls, *.zip. Darmowe programy można pobrać klikając pozycję o nazwie pobierz programy w dolnej części menu.

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści.
Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym po lewej stronie wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk "Ok!".
Wyświetli się lista dokumentów zawierających wyszukiwane wyrażenie.
Aby odczytać treść wyszukanego dokumentu należy wybrac go z listy dokumentów.

Wyszukiwarka znajduje również dokumenty archiwalne, czyli takie które nie są już aktualne (przy odnośniku do takiego dokumentu uwidoczniona jest odpowiednia informacja).

Podstawa prawna BIP:
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej