BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Działania w zakresie poprawy BRD w regionie jeleniogórskim - WORD realizuje w ramach przedsięwzięć inicjowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzką i Karkonoską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. WORD Jelenia Góra prowadzi działania zgodnie ze Statutem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze & 4 ust. 2 pkt 1 i 2 tj. traktowane jako działalność oświatowa w zakresie organizowania szkoleń oraz promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakresie poprawy BRD współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Powiatowymi Komendami Policji, PZM, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Inspekcji Transportu Drogowego, parafiami i stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi na terenie byłego województwa jeleniogórskiego, itd.

WORD Jelenia Góra inicjuje działalność BRD poprzez akcje prewencyjne i edukacyjne tj:

- Reedukacja kierowców samochodów:

Zorganizowano szereg szkoleń dla osób łamiących przepisy ruchu drogowego, celem obniżenia punktów karnych.  Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i ekonomiczna jazda samochodem.     

- Promocja bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, w szkole i na wycieczce:

Przeprowadzono akcje pt. „łyse opony to śmierć” w okresie wiosennym i jesiennym. Działania pt.: „bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs „uczę się bezpiecznie żyć”, Wizyta studyjna w Libercu w ramach „ Miasteczka Ruchu Drogowego”         

- Bezpieczni seniorzy i niepełnosprawni:

Zorganizowano akcje w przedszkolach i domach opieki osób starszych pt. „kochani dziadkowie bądźcie widoczni na drodze” oraz „bezpieczeństwo tylko na zielonym”.

- Motocykliści:      

W ramach projektu Euroregionu Nysa z partnerem czeskim Liberckim Krajem, zorganizowano szkolenie międzynarodowe  na autodromie w Czeskiej Lipie dla motocyklistów z Klubów regionu jeleniogórskiego. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, monitowano o kontynuację takich szkoleń.       

- Rowerzyści i motorowerzyści:        

Zorganizowano dla dzieci i młodzieży konkursy wiedzy o BRD w ramach których przeprowadzono egzaminy w szkołach na kartę rowerową i motorowerową.

- Pasażerowie:        

Konkursy wiedzy o BRD z udziałem symulatora zderzeń. Międzynarodowa konferencja „bezpieczeństwo w ruchu trans granicznym”.  Warsztaty i wymiana dzieci w ramach edukacji o BRD ze stroną czeską. Festyny bezpieczeństwa w Parafiach i Stowarzyszeniach.

- Piesi:     

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych przeprowadzono pogadanki, prelekcje i konkursy wiedzy o BRD. Konkursy plastyczne w ramach BRD. Dni otwa te w WORD, z atrakcjami i możliwością podjęcia próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego na placu manewrowym. Akcje „bezpieczne dzieci na drodze”. 

- Szkolenia: 

Kierowanie ruchem drogowym dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego. 

- Zdjęcia z akcji BRD:

            - miasteczko ruchu drogowego w Libercu,

            - „bezpieczeństwo tylko na zielonym”,

            - „uczę się bezpiecznie żyć”

            - konkursy i turnieje BRD,

- Filmy z konkursów BRD:

            - konferencja międzynarodowa „bezpieczeństwo w ruchu trans granicznym”,

            - Europejski Dzień BRD,

            - Olimpiada Bezpieczeństwa Malucha,

            - Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”,

            - szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

            -  szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego,