Szkolenie na tzw zmniejszenie punktów karnych       

W siedzibie WORD o godz. 16.00 rozpocznie się szkolenie którego ukończenie upoważnia do zmniejszenia o 6 punktów karnych, koszt 320 zł. Wszelkie informacje pod tel. 75 64 32 266. WAŻNE: Przed szkoleniem należy dostarczyć do sekretariatu dowód wpłaty (oryginał) oraz wypełniony poprawnie wniosek (do pobrania z strony internetowej WORD’u - kliknij aby pobrać ), można wysłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: punkty karne, ew skany pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Informacje dotyczące pojazdów wykorzystywanych do szkolenia i egzaminowania na kategorię B1

Warszawa 31.05.2011 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Departament Transportu Drogowego

TD6p-075-6/11

  Odpowiadając na pismo BOI-XII-MG/5534/218/10, w sprawie pojazdów które mogą być wykorzystywane w ośrodkach szkolenia kierowców do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 Ministerstwo Infrastruktury przedstawia następujące stanowisko.

Wymagania w stosunku do jednostek prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz warunki i tryb prowadzenia tych szkoleń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) . Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami może prowadzić przedsiębiorca, jednostka wojskowa, jednostka resortu spraw wewnętrznych oraz szkoła, która posiada między innymi co najmniej jeden pojazd, który jest dopuszczony do ruchu, jest przystosowany do nauki jazdy oraz spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców powinny spełniać wszystkie powyższe wymagania. Szczegółowe wymagania dla pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 r. Nr 32, poz. 232 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 43 ust. 4 pkt 4 tego rozporządzenia trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien mieć masę własną nieprzekraczającą 550 kg oraz osiągać prędkość co najmniej 60 km/h. Dodatkowo należy wskazać, że w § 1 ust. 3 tego rozporządzenia wskazano, że użyte w całym rozporządzeniu pojęcie pojazd czterokołowy oznacza wyłącznie niektóre pojazdy samochodowe mające cztery koła, homologowane według kategorii L.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie resortu pojazd wykorzystywany do szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien być czterokołowym pojazdem samochodowym, homologowanym według kategorii L, którego masa własna nie przekracza 550 kg, a osiągana prędkość jazdy wynosi co najmniej 60 km/h.

  DYREKTOR

Departamentu Transportu Drogowego
Andrzej Bogdanowicz
 
 
    
Jak skutecznie walczyć ze stresem
       W każdy poniedziałek w godzinach: od 14.30 do 16.30 w Naszym Ośrodku jest psycholog. Możesz tu przyjść porozmawiać i nauczyć się jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym, jak efektywnie korzystać ze swoich umiejętności kierowania pojazdem.
        Powodzenia na drodze! Spotkania są bezpłatne! Prowadzący: Dorota Zaręba.

    Szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym.
        Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, z dnia 18 lipca 2008 - Dz. U. 08.132.839 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zostały wyznaczone do szkolenia odpłatnego osób kierujących ruchem drogowym. Dotyczy to:

            * pracowników kolejowych,
            * strażników gminnych (miejskich),
            * strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku,
            * osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze
            * osób kierujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
            * osób odpowiedzialnych za bezpieczne przejście pielgrzymki procesji i konduktu pogrzebowego,
            * umundurowanych funkcjonariuszy BOR,
            * pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
            * pilotów pojazdów nienormatywnych,
            * członków zespołu ratownictwa medycznego.

        WORD Jelenia Góra zaprasza osoby chętne do zapisywania się na takie szkolenie (po uzbieraniu minimalnej liczby chętnych ustalimy dzień rozpoczęcia szkolenia i poinformujemy zapisanych telefonicznie). Koszt takiego szkolenia 300 zł brutto. Zapisy w biurze obsługi klienta (tel 075 64 32 266) lub przez pocztę elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Uwaga: proszę podać swoje dane osobowe wraz z telefonem kontaktowym.
        Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem:
        http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0839.htm