PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 

KRYTERIA

1)  sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje;

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,d.      losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

 

2)  właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 •  w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

 

3)  dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

a)  wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,

b)  sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

c)  zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

 • Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

4)  dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

a)  sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b)  sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:

a.       podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

b.      cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

c.       regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

d.      dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

e.      podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

 

5)  dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia


 

RUSZANIE Z MIEJSCA ORAZ JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I TYŁU

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 Ruszanie z miejsca i jazda tyłem

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a)  wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

 

2) płynne ruszenie:

a)  opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,

b)  łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

 

4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:

a)  płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b)  cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

 

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole za-trzymania pojazdu);

 

6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

 

7)  zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a)  w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b)  w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

 

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania

 

 


 

PARKOWANIE SKOŚNE (WJAZD PRZODEM - WYJAZD TYŁEM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 

Parkowania skośne

 

KRYTERIA

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

 •  wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 •  naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 •  potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 

PARKOWANIE PROSTOPADŁE

(WJAZD TYŁEM - WYJAZD PRZODEM LUB WJAZD PRZODEM - WYJAZD TYŁEM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 

Parkowanie prostopadłe


KRYTERIA

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

 

 • wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 • potrącić pachołków lub tyczek,

 

c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

     


 

PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE

(WJAZD TYŁEM - WYJAZD PRZODEM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

C1, C, D1, D

 

 

Parkowanie równoległe

 

 KRYTERIA

 

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

 • naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
 • najechać na krawężnik,

c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiskaZAWRACANIE

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

C1, C

 

Zawracanie

 

 

 KRYTERIA

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a)    nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,

b)    nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika)


 

RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

 

 

Wzniesienie

 

 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go

 

 


 

SLALOM WOLNY

(JAZDA PO ŁUKACH W KSZTAŁCIE CYFRY 8 I POMIĘDZY 5 PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA WYZNACZONYM PASIE RUCHU)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

AM, A1, A2, A

 

 

 Slalom wolny 1

 

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

 

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

 

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

 


 

SLALOM SZYBKI

(JAZDA POMIĘDZY PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA PLACU MANEWROWYM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

 AM, A1, A2, A

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

 

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

 

 

OMINIĘCIE PRZESZKODY

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

A1, A2, A

 

 

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

 

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b)  przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków