AKTYWA na dzień 31.12.2011
1. Aktywa trwałe 2 440 973,71 zł
rzeczowe aktywa trwałe 2 440 973,71 zł
AKTYWA RAZEM 7 470 789,14 zł
PASYWA na dzień 31.12.2011 
1. Fundusz własny 7 214 713,98 zł
2. Zobowiązania i rezerwy 256 075,16 zł
PASYWA RAZEM 7 470 789,14 zł